No: 84

Tarih: 27/07/2022

Konu:

Kurumların yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri gelirler için geçerli olan istisna, 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.


Özet: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilmektedir.

Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanmaktadır.

27 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu istisnanın, kurumların 30 Haziran 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar, yayım tarihinde (27 Temmuz 2022) yürürlüğe girmiştir.Hatırlanacağı üzere, 7407 sayılı Kanun (RG: 28.05.2022) ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesine 4 ve 5. fıkralar eklenmişti.

Buna göre kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını;

- 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve

- Bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri,

durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilmektedir.

Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanmaktadır.

Maddede ayrıca Cumhurbaşkanı’na istisnayı 30 Haziran 2022 ve/veya 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatma konusunda yetki de bulunmaktadır.

Söz konusu yetki, 27 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmış ve yukarıdaki istisnanın, kurumların 30 Haziran 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar, yayım tarihinde (27 Temmuz 2022) yürürlüğe girmiştir.Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79