No: 7

Tarih: 11/01/2022

Konu:

2022 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.


Özet: 11 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan yurt dışı gündelik tutarları belirlenmiştir.

Buna göre brüt aylık tutarı 5.784,43 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları sirkülerimiz ekindeki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

Ayrıca yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

- Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen tutarlar %50 fazlasıyla ödenebilir.Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Karşılıklarında” başlıklı 24. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 2. bendi uyarınca; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memuruna ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Bu gündelikler yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilmektedir. Ancak gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki farkın ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu hüküm kapsamında yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır:

a. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

b. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar %50 fazlasıyla ödenebilir.

c. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki tutarlara göre hesaplanan gündeliklerin %100’ünden fazla olamaz.

Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi hükümlerine dayanarak çıkarılan ve 11 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Harcırah Kanunu’na tabi çalışanlar açısından 2022 yılı başından itibaren geçerli olacak yurt dışı gündelik tutarlarını açıklamıştır.

Yukarıdaki Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tutarlar ile 6 Ocak 2022 tarih ve 006 numaralı sirkülerimizde yer verilen tutarlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle brüt aylık tutarı 5.784,43 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları hatırlatma amacıyla aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur:

Ülkeler

Gündelik tutarı

Para birimi

Ülkeler

Gündelik tutarı

Para birimi

ABD

182

ABD Doları

İsviçre

283

İsviçre Frangı

Almanya

164

Euro

İtalya

152

Euro

Avustralya

283

Avustralya Doları

Japonya

31.405

Japon Yeni

Avusturya

166

Euro

Kanada

244

Kanada Doları

Belçika

161

Euro

Kuveyt

50

Kuveyt Dinarı

Danimarka

1.238

Danimarka Kronu

Lüksemburg

161

Euro

Finlandiya

148

Euro

Norveç

1.193

Norveç Kronu

Fransa

160

Euro

Portekiz

155

Euro

Hollanda

156

Euro

Suudi Arabistan

617

Suudi Arabistan Riyali

İngiltere

115

Sterlin

Yunanistan

158

Euro

İrlanda

155

Euro

Kosova

123

Euro

İspanya

158

Euro

Diğer AB Ülkeleri

127

Euro

İsveç

1.359

İsveç Kronu

Diğer Ülkeler

157

ABD Doları

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79