No: 81

Tarih: 06/09/2021

Konu:

İki yıldan fazla elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından sağlanan kazançlarda stopaj oranı %0 olarak belirlendi.


Özet: 4 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj oranı %0’a (sıfır) indirildi.

Karar, yayımı tarihinde (4 Eylül 2021) yürürlüğe girmiştir.4 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’ın 1. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (ç) bendinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikle, bireysel yatırımcılar tarafından iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj oranı %0’a (sıfır) indirilmiştir.

Karar, yayımı tarihinde (4 Eylül 2021) yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Aralık 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifatın oranı %0’a (sıfır) düşürülmüş, son olarak bu uygulama 30 Eylül 2021 tarihine kadar iktisap edilen söz konusu fonlar için uzatılmıştı.

Buna göre 23 Aralık 2020-30 Eylül 2021 döneminde iktisap edilen girişim sermayesi yatırım fonu ile gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar, elde tutma süresine bakılmaksızın %0 oranında stopaja tabi olacaktır. Bu uygulamaya ilişkin ek bir süre uzatımı gelmediği taktirde bireysel yatırımcılar tarafından 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren iktisap edilen girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlara %0 oranında stopaj uygulanabilmesi için katılma paylarının iki yıldan fazla süreyle elde tutulması gerekecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 53 76