No: 52

Tarih: 14/06/2021

Konu:

Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.


Özet: 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un uygulama usul ve esaslarını belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ 14 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

İlgili Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 9 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ ise 14 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ’de,

- Kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacaklarının yapılandırılması ile inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler,

- Matrah ve vergi artırımı,

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar),

konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca Tebliğ ekinde başvuru sırasında düzenlenmesi gereken form ve dilekçe örneklerine de yer verilmektedir.

1 seri numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ne ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79