No: 45

Tarih: 02/06/2021

Konu:

Gayrimenkul kiralamalarında tevkifat oran indirimlerinin süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.


Özet: 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 31.07.2020) ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere;

a) GVK’nın 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

ile kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinde tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüştü. Ardından 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 23.12.2020) ile söz konusu oran indirimlerinin uygulanma süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu kez 2 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar, 1 Haziran 2021 tarihinden 31 Temmuz 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki ödemeler üzerinden yapılması gereken tevkifat oranları %20’den %10’a düşürülmüştü.

a) GVK’nın 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

Ardından 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 23.12.2020) ile bu oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu kez 2 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılacak tevkifat oranları ise 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla belirlenmiştir. Söz konusu Karar uyarınca, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tevkifat oranı da 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere %10’a düşürülmüş, ardından 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 23.12.2020) ile söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu kez 2 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar, 1 Haziran 2021 tarihinden 31 Temmuz 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79