No: 35

Tarih: 03/05/2021

Konu:

2021 yılı 1. dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.


Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2021 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 134 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 17 Mayıs 2021 tarihine kadar verilmesi gereken 2021 yılı 1. dönem (Ocak-Şubat-Mart) gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 3 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 134 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle; 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı 1. dönem (Ocak-Şubat-Mart) gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79