No: 26

Tarih: 01/04/2021

Konu:

Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.


Özet: 23 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla, 23 Aralık 2020 tarihi ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlardan yapılacak olan tevkifatın oranları düşürülmüştü.

Buna göre söz konusu tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden, tahvil ve kira sertifikasının vadesine veya elde tutma süresine bağlı olarak %5, %3 ve %0 oranlarında tevkifat yapılmaktadır.

1 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki 31 Mart 2021 tarihi, 31 Mayıs 2021 olarak değiştirilerek söz konusu oran indirimlerinin uygulanma süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, yine 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifatın oranı %0’a (sıfır) düşürülmüştü.

3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki 31 Mart 2021 tarihi 31 Mayıs 2021 olarak değiştirilerek sıfır oranlı tevkifat uygulamasının süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.23 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’a geçici 3. madde eklenmişti.

Söz konusu geçici maddenin 1. fıkrasıyla, 23 Aralık 2020 tarihi ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlardan yapılacak olan tevkifatın oranları, tahvil veya kira sertifikasının vadesine veya elde tutma süresine bağlı olarak düşürülmüştü.

1 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki 31 Mart 2021 tarihi, 31 Mayıs 2021 olarak değiştirilerek söz konusu oran indirimlerinin uygulanma süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 23 Aralık 2020 tarihi ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlardan aşağıdaki oranlarda tevkifat yapılacaktır:

 

Tevkifat oranı

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden

%5

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden

%3

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden

%0

6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%5

1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%3

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%0


Banka dışındaki şirket ve kurumların ihraç ettiği söz konusu menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için bu düzenlemeler uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifatın oranı ise %0’a (sıfır) düşürülmüştü.

1 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki 31 Mart 2021 tarihi 31 Mayıs 2021 olarak değiştirilerek sıfır oranlı tevkifat uygulamasının süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Merih Tümkaya
merih.tumkaya@tr.ey.com
(212) 408 53 76