No: 25

Tarih: 01/04/2021

Konu:

Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.


Özet: 30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştü. Daha sonra bu uygulamanın süresi 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG: 23.12.2020) 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

1 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre TL mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından TL katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden vadesine göre %5, %3 ve %0 oranlarında tevkifat yapılacaktır.

Söz konusu tevkifat oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 30 Eylül 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacaktır.30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’ın 1. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde değişiklik yapılmıştı.

Bu değişiklikle Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından TL cinsinden katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle (31 Aralık 2020 tarihine kadar) düşürülmüştü. Ardından bu uygulamanın süresi 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG: 23.12.2020) 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Belirtilen kararlarla, döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Bu kez 1 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

- 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kâr payları ile

- 30 Eylül 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına,

aşağıdaki tevkifat oranları uygulanacaktır.

A. Mevduat faizlerinden;

 

Tevkifat oranı

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%5

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0


B. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;
 

 

Tevkifat oranı

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%5

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0


Yeni bir uzatma olmadığı taktirde, yukarıdaki 8 aylık sürenin sona erdiği tarihi izleyen günden (1 Haziran 2021) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kar payları ile aynı tarihten (1 Haziran 2021) itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına daha önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Merih Tümkaya
merih.tumkaya@tr.ey.com
(212) 408 53 76