No: 24

Tarih: 24/03/2021

Konu:

Akaryakıt istasyonlarında kullanılan eski nesil ÖKC’lerin “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Özet: 24 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 527 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile akaryakıt istasyonlarında hali hazırda kullanılan ancak satış verilerini elektronik ortamda iletme özelliği olmayan eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların,

• Online veri aktarımı yapabilen,

• Güvenlik seviyeleri yükseltilmiş, yetkisiz dış müdahaleleri algılayarak gerekli alarmları üreten,

• IP/Bilgisayar tabanlı “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar”

haline dönüştürülmesine ve akaryakıt istasyonu işletmecilerine bu cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğu getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.24 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 527 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile;

a. Akaryakıt istasyonlarında hali hazırda kullanılan ancak satış verilerini elektronik ortamda iletme özelliği olmayan eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların,

  • Online veri aktarımı yapabilen,
  • Güvenlik seviyeleri yükseltilmiş, yetkisiz dış müdahaleleri algılayarak gerekli alarmları üreten,
  • IP/Bilgisayar tabanlı “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesine,

b. Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri elektronik ortamda anlık veya periyodik zaman aralıklarında Gelir İdaresi Başkanlığı veya Bakanlık Bilgi işlem sistemlerine bildirim zorunluluğu getirilmesine,

ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Yayım tarihinde (24 Mart 2021) yürürlüğe girmiş olan Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız...Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79