Sirküler arama:
Toplam 35 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4

No Tarih Konu
15 04/02/2021 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı %3’ten %5’e çıkarıldı.
14 04/02/2021 Finansman gider kısıtlaması oranı %10 olarak belirlendi.
13 03/02/2021 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikleri içeren 7263 sayılı Kanun yayımlandı.
12 02/02/2021 Sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerinin ÖTV oranları yükseltildi.
11 01/02/2021 2021 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
10 01/02/2021 Riskli yapıların dönüşüm projeleri çerçevesinde, maliklerince yaptırılan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e düşürüldü.
9 01/02/2021 Elektronik haberleşme hizmetlerinde %7,5 olarak uygulanan özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarıldı.
8 25/01/2021 Elektronik belgelerin Ba-Bs formlarında bildirilmesi uygulamasına 2021/Temmuz ayından itibaren son veriliyor.
7 25/01/2021 İçişleri Bakanlığınca faaliyetlerine tamamen ara verilen veya tamamen durdurulan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
6 15/01/2021 “Değerli konut vergisi”nin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayımlandı.