Sirküler arama:
Toplam 35 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4

No Tarih Konu
25 01/04/2021 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
24 24/03/2021 Akaryakıt istasyonlarında kullanılan eski nesil ÖKC’lerin “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
23 10/03/2021 2 Mart 2021’den itibaren tekrar faaliyete başlayan mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğine ilişkin duyuru yapıldı.
22 22/02/2021 Ülke Bazlı Raporların (CbCR) verilme tarihi ertelendi.
21 19/02/2021 Menkul kıymetlerden 2021 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.
20 16/02/2021 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin düzenlemelerinde değişiklikler yapıldı.
19 11/02/2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
18 09/02/2021 Elektronik belgelere ilişkin hükümlerin yer aldığı 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı
17 09/02/2021 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2020 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.
16 08/02/2021 Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesindeki %85 oranının 2020 yılında %80 olarak uygulanmasına karar verildi.