Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

71.      Sponsorluk harcamalarının indirim şartları nelerdir?

 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının, amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilir.

 

Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

 

·         Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

·         Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

·         Spor malzemesi bedeli,

·         Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

·         Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

·         Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler,

 

sponsorluk harcaması olarak kabul edilmektedir.

 

72.      Harcamanın sponsorluk için yapıldığı nasıl tevsik edilebilir?

 

Yapılan harcamanın sponsorluk için yapıldığı aşağıdaki şekilde tevsik edilebilir.

 

·         Sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekir.

·         Nakdi sponsorluk desteği için banka dekontu veya ödeme makbuzu, nakdi desteğin elden teslim edilmiş olması halinde ise alındı makbuzu temin edilmelidir.

·         Tevsik edici belge üzerinde "sponsorluk amacıyla" yatırıldığına dair bir ifadeye mutlaka yer verilmelidir.