Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

67.      Diğer indirimler nelerdir?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinde sayılan indirimler aşağıdaki gibidir.

 

a.     Ar-Ge indirimi,

b.     Sponsorluk harcamaları,

c.     Bağış ve yardımlar.

 

Yukarıda sayılan indirimlerin yanında Anayasa Mahkemesi kararları ve 6009 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 2005 yılından devreden yatırım indirimi istisnasının da "diğer indirimler" başlığı altında indirilmesi mümkündür.

 

68.      Diğer indirimlerin özellikleri nelerdir?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan istisnalar, kurumun sadece karda olması durumunda değil zararda olması durumunda da indirilebilen istisna ve indirimlerdir. Yani bu istisnalar kurumun zararda olması durumunda zararı artırıcı etki yapmaktadırlar.

 

Oysa diğer indirim olarak sayılan yukarıdaki indirimlerin ancak kurum kazancı olması durumunda indirilebilmesi mümkündür. Kurumun zararda olması yada yukarıdaki indirimlerden daha az bir tutarda kar etmiş olması durumunda bu indirimler dolayısıyla kurumun zarara geçmesi mümkün değildir.

 

Bu indirimler aynı zamanda Ar-Ge ve yatırım indirimi hariç gelecek yıla devretmemektedir. Örneğin zararda olan bir kurum tarafından yapılan sponsorluk harcamalarının, tutarı ne olursa olsun indirimi mümkün olmadığı gibi gelecek yıllara devretmesi de mümkün değildir.

 

Ayrıca bu indirimlerin beyannamede ayrı satırlarda gösterilmesi ve yukarıdaki sıra dahilinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

 

 

A. Ar-Ge indirimi Soru 69-70
B. Sponsorluk harcamaları Soru 71-72
C. Bağış ve yardımlar Soru 73-78
D. Yatırım indirimi istisnası Soru 79-85