Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

60.      Transfer fiyatlandırmasına ilişkin formu kimler ne zamana kadar vermelidir?

 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

 

Söz konusu form ile kurumlar vergisi mükellefleri ilgili hesap döneminde işlem gerçekleştirdikleri ilişkili kişileri, bu işlemlerin toplam parasal büyüklükleri ile işlemlerin fiyatlandırılmasında uygulanan transfer fiyatlandırması yöntemlerini beyan etmektedirler.

 

Bu yükümlülük gereği, 2010 yılına ilişkin olarak ilişkili kişiler ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı formun 2010 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi (e-beyanname) ekinde 25 Nisan 2011 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

 

2011 yılına ilişkin olarak ilişkili kişiler ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı formun ise 2011 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi (e-beyanname) ekinde 25 Nisan 2012 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

 

61.      Transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanma süresi nedir?

 

2010 yılında ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlere dair hazırlanacak olan transfer fiyatlandırması raporlarının en geç 25 Nisan 2011 tarihine kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda Vergi İdaresine veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

 

2011 yılında ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlere dair hazırlanacak olan transfer fiyatlandırması raporlarının ise en geç 25 Nisan 2012 tarihine kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda Vergi İdaresine veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

 

62.      İlişkili kişilerle işlemleri olan bütün mükellefler transfer fiyatlandırması raporu hazırlamak zorunda mı?

 

İlişkili kişilerle işlemleri bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu"nu düzenleyip düzenlemeyecekleri yada hangi işlemlerini bu rapora dahil edecekleri bağlı oldukları vergi dairesine göre farklılık arzetmektedir. Aşağıda rapor hazırlamak zorunda olan mükelleflere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

a. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükellefler

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak ilgili genel tebliğde yer alan formata uygun şekilde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları gerekmektedir.

 

Bu raporun yurtdışında bulunan şubeler ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle (serbest bölgelerde yer alan şubeler dahil) yapılan işlemleri de kapsaması gerekmektedir.

 

b. Serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri

 

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları ve istenmesi durumunda İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

 

Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin ayrıca rapor hazırlamasına gerek yoktur.

 

c. Diğer kurumlar vergisi mükellefleri

 

Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlere ilişkin olarak ilgili genel tebliğde yer alan formata uygun şekilde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları gerekmektedir.

 

Bu raporun yurtdışında bulunan şubeler ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle (serbest bölgelerde yer alan şubeler dahil) yapılan işlemleri de kapsaması gerekmektedir.