Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

54.      Serbest bölgede imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin

kazançlarına ilişkin istisnanın şartları nelerdir?

 

Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa

Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

 

Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet

ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi

olacak mükellefler yararlanacaktır.

Ancak,

 

·         Üretim dışı faaliyetlerden,

·         Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

·         Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların

satışından,

·         Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal

ettirilen ürünlerin satışından

 

elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.