Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

52.      Teknoloji geliştirme bölgelerindeki kazanç istisnasının kapsamı nedir?

 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde (Teknokent) faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

 

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi bu istisnadan yararlanamaz.

 

53.      Kurumlar vergisinden istisna edilecek kazanç tutarı nasıl hesaplanır?

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yer alan bu istisna, bir kazanç istisnasıdır. Bu nedenle istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan, bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

İstisna kazancın ve dolayısıyla kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve

gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere

ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

 

Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.