Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

50.      İstisna şartları nelerdir?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi uyarınca, yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak, Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilmektedir.

 

51.      Kazancın Türkiye'ye transferi şart mı?

 

Bu istisnanın uygulanması açısından belirtilen hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye'ye getirilmesi zorunluluğu yoktur. Söz konusu kazançların Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.