Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

27.      Portföy işletmeciliği istisnasının kapsamı nedir?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca Türkiye'de kurulu;

 

·         Menkul kıymetler yatırım fonu ve ortaklıkları ile 

·         Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının,

 

portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

 

Ayrıca Kanun'da Türkiye'de kurulu;

 

·         Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıkları,

·         Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıkları,

·         Emeklilik yatırım fonları,

·         Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının,

 

kazançlarının da kurumlar vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

 

28.      Döviz ve altın yatırım fonlarının kazançları da istisnadan yararlanabilir mi?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda döviz yatırım fonlarının portföy işletmeciliği kazançlarının istisnadan yararlanamayacağına dair bir sınırlama yoktur. Dolayısıyla portföylerinde döviz veya dövize endeksli menkul kıymet bulunan yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları da kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilebilecektir.

 

Portföyü altın ve kıymetli madenlerden oluşan yatırım fon ve ortaklıkların kazançlarının istisnadan yararlanabilmesinin koşulu ise bu fon ve ortaklıkların portföylerinin Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlerden oluşması gerekliliğidir. Söz konusu yatırım fon ve ortaklıklarının portföy kazançlarına kurumlar vergisi istisnası ancak bu şartla uygulanabilir.