Skip to Content

No: 43

Tarih: 02/12/2022

Konu:

Döviz cinsi faturaya istinaden Türk Lirası cinsinden ödemenin yapıldığı durumlarda yapılacak işlemler hakkında yazı yayımlandı.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 8047953 sayılı yazısı doğrultusunda, Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında yer alan sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsiden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğunun; döviz cinsinden düzenlenen ancak ödemesi Türk Lirası olarak yapılan ithalat işlemlerinde eşyanın beyan edilecek gümrük kıymetinde KDV ve KKDF açısından tereddüte yol açtığı belirtilmiştir.

Bu tereddütün giderilmesi amacıyla beyanname konusu eşya bedeline ilişkin;

  • Faturanın döviz cinsinden, ödemenin ise Türk Lirası cinsinden yapıldığı durumlarda; İthal eşyasının gümrük kıymetine esas olacak değeri ile faturada yer alan döviz tutarının, Gümrük Kanunu’nun 30’uncu maddesinde belirtildiği şekilde gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak beyan edilmesi gerektiği,
  • KKDF kesintisi doğmaması açısından; faturada yer alan eşya bedelinin ödemenin yapıldığı tarihteki karşılığı Türk Lirasının beyanname tescil tarihi dahil bu tarihten önceki bir tarihte transfer edildiğinin TBF ID ile 2014/18 sayılı Genelge kapsamı ithalatta ise banka yazısı, dekont, swift vb. belgelerle gümrük idarelerine sunulması gerektiği,

belirtilmiştir.

Bu işlemlere ek olarak, eşya bedelinin ödendiği tarihteki kur ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kur farklarının, eşyanın gümrük kıymeti ve ithalatta KDV matrahı açısından önemi bulunmamaktadır.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94