Skip to Content

No: 41

Tarih: 19/10/2022

Konu:

AB’nin Rusya’ya uyguladığı 8. yaptırım paketinde dış ticaret ile ilgili öne çıkan konular hakkında bilgi notu.


AB’nin Rusya’ya uyguladığı 8. yaptırım paketine yönelik olarak, Avrupa Komisyonu’nca yayımlanan bilgi notunda ithalat ve ihracat konularında aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır.

Hangi ithalat yasakları getirildi?

Rusya menşeli ya da daha evvel Rusya'dan ihraç edilmiş olan mamul ya da yarı mamul çelik ürünlerinin AB'ye ithalatı artık tamamen yasaklanmıştır. Yarı mamul çelik ürünlerine yönelik ithalat yasağı kabul edilmeden önce imzalanmış olan sözleşmelerin uygulanmasına imkân tanımak üzere üç aylık bir sona erme süresi öngörülmektedir. AB çelik endüstrisi tarafından daha ileri düzeyde işlenmesi için katı teknik gerekliliklere sahip bazı yarı mamul çelik ürünleri (iki ürün) için, tam yasağın aşamalı olarak yürürlüğe girmesi 2 yıla kadar bir geçiş döneminden sonra gerçekleşecektir.

Yeni paket ayrıca, 1 yıllık bir süre zarfında, üçüncü ülkelerde daha ileri düzeyde işlenmiş Rus çelik ürünlerinin AB'ye ithalatına yönelik yasağı da genişletecektir.

Rus menşeli aşağıdaki ürünlerin AB’ye ithalatı da yasaklanmıştır:

  • Bazı makine ve cihaz türleri,
  • Kozmetikler de dahil olmak üzere bazı kimyasal ürünler
  • Plastik, kağıt ve odun hamuru
    Taşıt araçları, tekstil ürünleri, ayakkabı, deri, seramik ve taş eşyaAyrıca, değerli taşlar, değerli metaller veya değerli metallerle kaplanmış metallerin doğrudan ithalatı, satın alınması veya transferine ilişkin yeni bir yasak getirilmiştir.

Hangi ihracat yasakları getirildi?

Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine ya da savunma ve güvenlik sektörünün gelişimine katkıda bulunabilecek kontrollü ürünlerin listesi genişletildi. Buna Rus silahlarında bulunan elektronik bileşenlerin sınıflandırıldığı dokuz gümrük kodu da dahildir. 2019/125 sayılı AB İşkence Karşıtı Tüzük kapsamında belirlenen kontrollü maddeler listesine, ateşli silahlar ve idam cezası veya işkence için kullanılabilecek diğer malların yanı sıra 22 kimyasal madde daha eklenmiştir.

Havacılık sektöründe kullanılan ilave malların satışı, tedariki, transferi veya ihracatına yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Kömür ihracatı, ihracat yasağı kabul edilmeden önce imzalanan mevcut sözleşmelerin üç aylık bir tasfiye süresine tabi olarak yasaklanacaktır.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94