Skip to Content

No: 11

Tarih: 15/02/2021

Konu:

Bazı menşe ispat belgelerinin sonradan ibrazına ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletilip ibraz süresi uzatıldı.


Bilindiği üzere, 20.10.2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin geçici 16’ncı maddesine eklenen 3’üncü fıkrada “Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” düzenlemesi yer almakta idi.

13 Şubat 2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bahse konu fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

Bu düzenlemeyle birlikte,

  • Gümrük Yönetmeliği’nin geçici 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının kapsamına ilave gümrük vergisi de dahil edilmiştir.
  • 20.10.2020 – 12.02.2021 döneminde tescil edilmiş olan gümrük beyannameleri için de uygun menşe ispat belgelerinin sonradan ibrazı mümkün hale gelmiştir.
  • Menşe şahadetnamelerinin ibraz süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmış; tedarikçi beyanları da geçici fıkra kapsamına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik değişikliği 13.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94