Sirküler arama:
Toplam 123 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13

No Tarih Konu
123 11/12/2017 Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru süreciyle ilgili değişiklikleri içeren 3 seri numaralı Tebliğ yayımlandı.
122 06/12/2017 Adalet Bakanlığına yapılan teslimlerde KDV istisnası ve KDV iade alacağının ÖTV borçlarına mahsubuna ilişkin açıklamalar yapıldı.
121 06/12/2017 Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşen ücretliler için ilave asgari geçim indirimi uygulaması.
120 06/12/2017 Yabancı bayraklı gemilere verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi.
119 05/12/2017 Vergi mevzuatında değişiklikler içeren 7061 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
118 01/12/2017 TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7061 sayılı Kanun’un vergi mevzuatında değişiklikler içeren düzenlemeleri.
117 01/12/2017 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) kazançları için geçerli olan kurumlar vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı.
116 13/11/2017 2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak açıklandı.
115 31/10/2017 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
114 27/10/2017 Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru sürecinde yapılması öngörülen temel değişiklikler.