No: 104

Tarih: 02/10/2017

Konu:483 sıra numaralı VUK Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz”ların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Özet: 30 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 483 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanma zorunluluğu getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla (YN ÖKC) ilgili olarak;

- Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,

- ÖKC mali bilgilerini e-Arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamda GİB’e bildirme usulü ve gereken şartlar,

- TSM Merkezlerinin çalışma usul ve esasları,

- ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkanına dair usul ve esaslar,

belirlenmiştir.

Tebliğ yayım tarihinde (30.09.2017) yürürlüğe girmiştir.


15 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlara fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” (YN ÖKC) kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Bu kapsamda daha önce YN ÖKC kullanma zorunluluğu getirilenlere ilave olarak, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin TL'den az olan mükellefler için de zorunluluğun 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlaması öngörülmüştür.

“Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi de yıllık satış veya gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan 2015 yılı içerisinde işe başlayan mükellefler 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra işe başlayan mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanmak zorundadırlar.

30 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 483 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle ise kullanma zorunluluğu getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak;

- Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,

- ÖKC mali bilgilerini e-Arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamda GİB’e bildirme usulü ve gereken şartlar,

- TSM Merkezlerinin çalışma usul ve esasları,

- ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkanına dair usul ve esaslar,

belirlenmiştir.

Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC dahil) uygulamaları ile ilgili olarak, 483 sıra numaralı Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce yayınlanmış genel tebliğler ile GİB tarafından yayınlanmış olan teknik kılavuzlar ve GİB mesajlaşma ve harici donanım veya yazılımların ÖKC ile iletişimine ilişkin protokol dokümanlarında (GMP-1, GMP-2, GMP-3) yer alan açıklamaların yukarıdaki Tebliğ’e aykırı olan hükümleri 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır.

Tam metni sirkülerimizin ekinde yer alan 483 sıra numaralı Tebliğ yayım tarihinde (30 Eylül 2017) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
(nusrettin.yener@tr.ey.com)
(212) 408 51 70