No: 103

Tarih: 29/09/2017

Konu:Bakanlar Kurulu, Türkiye-Cebelitarık “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasını kararlaştırdı.

Özet: “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin 2017/10687 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Mutabakat Zaptı, Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte hüküm ifade edecektir.


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti arasında 4 Aralık 2012 tarihinde imzalanmış olan "Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması"nın onaylanması 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6972 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştu.

29 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10687 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ise “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması kararlaştırılmıştır. Bu Mutabakat Zaptı, Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte hüküm ifade edecektir.

Türkiye ile Cebelitarık yetkili makamları, vergi konularında bilgi değişimini kolaylaştırmak isteğiyle, aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır:

1. Anlaşmanın 5. maddesinin (Talep Üzerine Bilgi Değişimi) 6. fıkrasına ilişkin olarak, talepte bulunulan Tarafın yetkili makamının, talep edilen bilgiyi mümkün olan en kısa sürede başvuran Tarafa ileteceği anlaşılmaktadır. Talepte bulunan Tarafın yetkili makamı, en kısa sürede cevap verebilmek için:

a) Talebi aldıktan sonra 60 gün içerisinde talebin eline ulaştığını ve varsa talepteki eksiklikleri başvuran Tarafın yetkili makamına yazılı olarak bildirecektir;

b) Eğer talebin alınmasından itibaren 90 gün içerisinde bilgiyi temin edip gönderemez ise, bilgiyi temin ederken engellerle karşılaşması ya da bilgi sağlamayı reddetmesi halleri dahil, başvuran Tarafa, bilgiyi temin edememe sebebini, engellerin mahiyetini ya da reddetme gerekçelerini açıklayarak derhal bildirecektir.

2. 9.maddeye (Giderler) ilişkin olarak aşağıdaki hususlar anlaşılmaktadır:

a) “Olağandışı giderler” terimi aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

i) Stenografik raporlar ve görüşmeler ile yazılı ifadeler ya da tanıklık için yapılan makul giderler;

ii) Belirli bir bilgi talebine ilişkin olarak, bir kişinin kendi isteğiyle Türkiye’de veya Cebelitarık’ta bir görüşme, yazılı ifade verme ya da tanıklık için bulunması nedeniyle yapılan ve yürürlükte mevzuatın izin verdiği miktarlara uygun olarak belirlenen makul ücret ve harcamalar;

iii) Belirli bir bilgi talebiyle ilgili olarak, talepte bulunulan Tarafın mahkemelerindeki davaların takibi için başvuran Tarafın yetkili makamının onayı ile atanan veya tutulan ve kamu görevlisi olmayan danışmanların makul yasal ücretleri

b) “Olağan giderler” terimi, başvuran Tarafın bilgi taleplerin araştırmak ve yanıtlamak için talepte bulunan Tarafça yapılan olan idari giderleri, posta masraflarını ve genel giderleri içermektedir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

c) 500 £’i (beş yüz sterlin) bulan olağan dışı giderler, talepte bulunulan Tarafça karşılanacaktır. Olağandışı giderlerin yukarıda belirtilen tutarı aşması durumunda, sadece aşan kısım başvuran Tarafça karşılanacaktır. Ancak böyle bir durumda, talepte bulunulan Tarafın yetkili makamı, başvuran Tarafın söz konusu talebini devam ettirmek isteyip istemediğini belirlemek için başvuran Tarafın yetkili makamı ile temasa geçecektir.

d) Yetkili makamlar, gerekirse, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve yetkili makamlardan birinin bu tarihten sonraki talebi üzerine, bu Anlaşma çerçevesinde oluşan veya oluşabilecek giderler ve bu tür giderleri asgariye indirme konusunda görüş alışverişinde bulunacaklardır.

3. Yürürlüğe giren Anlaşma hükümleri uyarınca ya da bu hükümlerle bağlantılı olarak, kurulacak resmi iletişimler, bilgi talepleri dahil olmak üzere, doğrudan diğer Tarafın yetkili makamının adreslerine veya bir Tarafın diğer Tarafa muhtelif zamanlarda bildirebileceği diğer adreslere gönderilmek suretiyle yazılı olarak yapılacaktır.

4. Bu Mutabakat Zaptı, Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte hüküm ifade edecektir.

5. Yetkili makamlar, herhangi bir zamanda bu Mutabakat Zaptında değişiklik yapmayı yazılı olarak birlikte kararlaştırabilirler. Mutabakat Zaptındaki değişiklikler, değişikliği teyit eden son mektup tarihinde hüküm ifade edecektir.

6. Bu Mutabakat Zaptı, yetkili makamlardan biri tarafından herhangi bir zamanda yazılı olarak feshedilinceye kadar hüküm ifade edecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Ateş Konca
(ates.konca@tr.ey.com)
(212) 408 58 72


Gamze Durgun
(gamze.durgun@tr.ey.com)
(212) 408 58 72