No: 102

Tarih: 27/09/2017

Konu:Altına dayalı olarak ihraç edilen; devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı % 0 olarak belirlendi.

Özet: 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlara yüzde 0 oranında stopaj uygulanmaktadır.

27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu menkul kıymet kazançlarına; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar da eklenerek yüzde sıfır oranında stopaj uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.

Karar yayım tarihinde (27.09.2017) yürürlüğe girmiştir.


Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Söz konusu Karar’ın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca; geçici 67. maddenin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (Borsa İstanbul’da) işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için % 0 olarak uygulanmaktadır.

27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu alt bende aşağıdaki menkul kıymetler eklenerek, yüzde sıfır oranında stopaj uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre yukarıdaki menkul kıymetlerin yanında; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için de stopaj oranı % 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

Aynı düzenleme 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine de eklenmiştir. Buna göre Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin 11 numaralı fıkrası kapsamında beyanname üzerinde hesaplanacak olan vergi oranını belirleyen Karar hükmündeki yüzde sıfır oranında vergi hesaplanacak kazançlara, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar da dahil edilmiştir.

Yayım tarihinde (27.09.2017) yürürlüğe giren söz konusu Karar aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.


22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10840 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

“MADDE 1 – 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0”

“ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.”

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Levent Atakan
(levent.atakan@tr.ey.com)

(212) 408 52 23 

 

Melike Kılınç
(melike.kilinc@tr.ey.com)
(212) 408 52 23