No: 87

Tarih: 13/07/2017

Konu:Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi (CRS) raporlamasında tarihler netleşti.

Özet: Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi Standardı (CRS) kapsamında yapılacak raporlamalarla ilgili müşteri tespit prosedürlerine 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla başlanacak olup, ilk raporlama 30 Haziran 2018 tarihinde BTRANS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi Standardı (CRS)” oluşturulmuş, yorum metniyle birlikte OECD’nin web sayfasında yayınlanmıştır.

OECD tarafından şartları belirlenen ve 100’den fazla ülkenin kapsamına girdiği “CRS”, vergiye tabi gelirleri kayıt altına alabilmek ve vergiden kaçınmaları önlemek amacıyla ortaya çıkarılmış karşılıklı bilgi değişimi sistemidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı,  30 Haziran 2017 tarihinde tüm finansal kurumlara CRS raporlaması kapsamında yabancı ülke mukimi müşterilerinin tespiti çalışmalarına 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla başlayabileceklerine ilişkin bir yazı gönderdi.

İlgili yazıda yapılacak tespit çalışmalarının BTRANS internet adresinden ulaşılabilecek olan kılavuz çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir. Bahsi geçen kılavuzun beklenen CRS Taslak Tebliği’nin yerine hazırlandığı anlaşılmaktadır. Tebliğ Taslağı’nda açıklık getirilmesi beklenen bazı konulara kılavuzda açıklık getirilmiştir. En önemli değişiklik ise raporlama tarihleri ile ilgili olmuştur.

Ayrıca, yazıda raporlama yapacak finansal kurumların söz konusu bildirimleri BTRANS sistemi üzerinden yapacakları ve kullanıcı adı, şifre ve parola için talep dilekçelerini 0 (312) 302 1552 numaralı faksa iletecekleri belirtilmiştir.

Kılavuzda, daha önce BTRANS sistemi için kullanıcı kodu olan mükelleflerin bahsi geçen bildirimler için yeni bir kullanıcı kodu alacakları belirtilmiştir. Bir başka deyişle FATCA raporlamasında olduğu gibi CRS raporlaması için de finansal kurumların ayrı bir kullanıcı kodu talep etmeleri gerekmektedir. Kılavuzda finansal kurumların kılavuzun yayımı tarihini izleyen 7 gün içinde kullanıcı kodu için başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmiştir.

Finansal kuruluşların dilekçelerinde bulunması gereken bilgiler ise aşağıdaki şekildedir:

Kuruluşlarına ait:

1) VKN,

2) Unvan,

3) Bağlı oldukları vergi dairesi,

4) Adres,

5) Telefon ve faks numarası.

Kuruluşları bünyesinde veri göndermekle yetkilendirilmiş olan görevlinin:

1) Adı ve soyadı,

2) T.C. Kimlik numarası,

3) Telefon numarası,

4) Elektronik posta adresi.

Kılavuzda, finansal kurumların raporlama yapacakları tarihlerle ilgili de Taslak Tebliğ’de yer almayan hususlara açıklık getirilmiş, Taslak Tebliğ’de 31 Mayıs 2018 olarak belirlenen ilk raporlama tarihi 30 Haziran 2018 olarak revize edilmiştir. Raporlama tarihleri özetle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • Bildirimi zorunlu hesaplara ilişkin bilgiler, bildirim yapacak finansal kuruluşlar tarafından ilgili oldukları yılı takip eden takvim yılının 31 Mayıs günü bitimine kadar yıllık olarak elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılacaktır.
  • Finansal kuruluşlar ilk bildirimlerini 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapacaklardır.
  • Yüksek değerli mevcut bireysel hesaplara ilişkin ilk bildirim 2017 yılının tamamını kapsayacak şekilde 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır.
  • Düşük değerli mevcut bireysel hesaplar ile mevcut kurum hesapları arasından inceleme ve tanımlama işlemleri bildirim günü olan 30 Haziran 2018 tarihinde bitmiş olanlara ilişkin bildirim bu tarihte, 30 Haziran 2019 tarihine kadar incelemesi devam eden hesaplara ilişkin ilk bildirim bu tarihte yapılacaktır.

Yeni hesaplar için 2017 yılına ilişkin bildirim 01.07.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin 6 aylık dönemi kapsayacaktır. Bildirim gününde değişiklik yapılması gerektiği takdirde ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden duyuru yapılacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca     Levent Atakan

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
(melike.kilinc@tr.ey.com)

(212) 408 56 65


Türkan Bayraktar Ayran
(turkan.bayraktar@tr.ey.com)

(212) 408 47 57