Sirküler arama:
Toplam 147 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15

No Tarih Konu
87 13/07/2017 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi (CRS) raporlamasında tarihler netleşti.
86 10/07/2017 Bakanlar Kurulu Türkiye-Pakistan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanmasını kararlaştırdı.
85 06/07/2017 32 sayılı Karar’a, kaldıraçlı işlemlerin yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin düzenleme eklendi.
84 05/07/2017 7033 sayılı Kanun’la Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler.
83 05/07/2017 Cep telefonu bandrol ücretiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ve 7033 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemenin değerlendirilmesi.
82 04/07/2017 Damga Vergisi, Harçlar ve Emlak Vergisi Kanunlarında 7033 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler.
81 04/07/2017 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.07.2017-31.12.2017).
80 04/07/2017 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2017-31.12.2017).
79 03/07/2017 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Haziran 2017 tarihli borsa rayiçleri.
78 03/07/2017 2017 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır.