Sirküler arama:
Toplam 95 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

No Tarih Konu
35 20/02/2017 Nakden KDV iadelerinin 5 işgününde yapılmasını sağlayacak artırımlı teminat uygulaması getirildi.
34 20/02/2017 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor.
33 20/02/2017 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine oluşan kur farklarının KDV karşısındaki durumu.
32 20/02/2017 DİİB kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç kayıtlı tesliminde iade alınabilecek KDV üst sınırının hesaplanma yöntemi değiştirildi.
31 20/02/2017 DİİB kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların teslim şekli hakkındaki düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
30 20/02/2017 İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.
29 17/02/2017 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.
28 17/02/2017 Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnasına ilişkin açıklamalar yapıldı.
27 16/02/2017 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III/C-5.6. İndirimin Zamanı” başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı.
26 16/02/2017 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III/B-2.1.1. Uygulanacak KDV Oranı” bölümünde değişiklik yapıldı.