Sirküler arama:
Toplam 147 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15

No Tarih Konu
97 05/09/2017 Bakanlar Kurulu, “Türkiye ile Meksika Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasını kararlaştırdı.
96 21/08/2017 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alındı.
95 18/08/2017 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler.
94 09/08/2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Guernsey “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını kararlaştırdı.
93 01/08/2017 İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde KDV ve ÖTV istisnasının uygulandığı sınır kapılarına yenileri eklendi.
92 28/07/2017 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı.
91 28/07/2017 Otogaz olarak kullanılanlar hariç olmak üzere sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) KDV’si düşürüldü ÖTV’si artırıldı.
90 25/07/2017 “İzaha davet” uygulamasının usul ve esasları belirlendi.
89 24/07/2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını kararlaştırdı.
88 13/07/2017 Emlak vergisi değerlerinin tespitine yönelik Takdir Komisyonu kararlarına karşı itiraz hakkı.