Sirküler arama:
Toplam 89 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9

No Tarih Konu
69 30/05/2018 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, CRS raporlamasının 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılmasına ilişkin açıklaması.
68 29/05/2018 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ekim 2018 tarihine ertelendi.
67 28/05/2018 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
66 25/05/2018 İmalat sanayiinde veya Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan yeni makina ve teçhizatın amortisman uygulaması açıklandı.
65 25/05/2018 Emtia imha işlemleri süreklilik arz eden mükellefler için geçerli olan değerleme usulü halkında açıklamalar yapıldı.
64 25/05/2018 Yurt dışında getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlenme usul ve esasları belirlendi.
63 25/05/2018 Gayrimenkullerin yeniden değerlenmesine ilişkin hükümleri de içeren 7144 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
62 22/05/2018 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili hükümleri.
61 22/05/2018 Muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyan süreleri uzatıldı.
60 21/05/2018 İşyeri teslimlerinde KDV oranı düşürüldü, 16 yaşından büyük aracını hurdaya çıkaranlar için ÖTV indirimi getirildi