Sirküler arama:
Toplam 59 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6

No Tarih Konu
39 28/03/2018 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri.
38 28/03/2018 Serbest meslek erbaplarının “Defter Beyan Sistemi”ne yapacakları Şubat ayı kayıtlarının süresi 2 Mayıs’a uzatıldı.
37 26/03/2018 Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 2 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
36 22/03/2018 Türkiye-Vietnam Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın yürürlük tarihi 9 Haziran 2017 olarak belirlendi.
35 21/03/2018 Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
34 15/03/2018 Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili BKK’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
33 06/03/2018 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2 Şubat 2018 tarihli Yasa Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri.
32 28/02/2018 27 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri.
31 28/02/2018 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasının usul ve esasları belirlendi.
30 26/02/2018 Çok zor durumda olduğu belirlenen vergiye uyumlu mükelleflerin vadesi geçmiş borçlarına yeni bir tecil ve taksitlendirme imkanı getirildi.