Sirküler arama:
Toplam 147 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15

No Tarih Konu
127 14/12/2017 Kira gelirlerinin beyanında kullanılan götürü gider oranının % 15’e düşürülmesine ilişkin açıklamalar yapıldı.
126 14/12/2017 2016 yılındaki indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade taleplerinin en geç Kasım KDV beyannamesi ile yapılması gerekiyor.
125 14/12/2017 Anayasa Mahkemesi, yatırım indirimi stopajının niteliğine ilişkin bir dava ilgili olarak yaptığımız bireysel başvuruda, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.
124 12/12/2017 Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki mükellefler için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 01.07.2018 tarihine ertelendi.
123 11/12/2017 Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru süreciyle ilgili değişiklikleri içeren 3 seri numaralı Tebliğ yayımlandı.
122 06/12/2017 Adalet Bakanlığına yapılan teslimlerde KDV istisnası ve KDV iade alacağının ÖTV borçlarına mahsubuna ilişkin açıklamalar yapıldı.
121 06/12/2017 Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşen ücretliler için ilave asgari geçim indirimi uygulaması.
120 06/12/2017 Yabancı bayraklı gemilere verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi.
119 05/12/2017 Vergi mevzuatında değişiklikler içeren 7061 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
118 01/12/2017 TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7061 sayılı Kanun’un vergi mevzuatında değişiklikler içeren düzenlemeleri.