Sirküler arama:
Toplam 113 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12

No Tarih Konu
93 01/08/2017 İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde KDV ve ÖTV istisnasının uygulandığı sınır kapılarına yenileri eklendi.
92 28/07/2017 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı.
91 28/07/2017 Otogaz olarak kullanılanlar hariç olmak üzere sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) KDV’si düşürüldü ÖTV’si artırıldı.
90 25/07/2017 “İzaha davet” uygulamasının usul ve esasları belirlendi.
89 24/07/2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını kararlaştırdı.
88 13/07/2017 Emlak vergisi değerlerinin tespitine yönelik Takdir Komisyonu kararlarına karşı itiraz hakkı.
87 13/07/2017 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi (CRS) raporlamasında tarihler netleşti.
86 10/07/2017 Bakanlar Kurulu Türkiye-Pakistan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanmasını kararlaştırdı.
85 06/07/2017 32 sayılı Karar’a, kaldıraçlı işlemlerin yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin düzenleme eklendi.
84 05/07/2017 7033 sayılı Kanun’la Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler.