Sirküler arama:
Toplam 24 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
14 25/01/2018 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2017 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.
13 23/01/2018 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapıldı.
12 16/01/2018 Menkul kıymetlerden 2018 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.
11 05/01/2018 Bireysel katılım yatırımcıları (melek yatırımcı) için geçerli olan indirim uygulamasının süresi 5 yıl uzatıldı.
10 04/01/2018 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2018-30.06.2018).
9 04/01/2018 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.01.2018-30.06.2018).
8 04/01/2018 Binek otomobillerinin ÖTV oranının hesabında kullanılan fiyat aralıkları ile makaronların ÖTV oranı ve tütün fonu tutarında değişiklikler yapıldı.
7 03/01/2018 Bankalar tarafından çiftçilere 15 bin liraya kadar kullandırılan kredilerde KKDF kesinti oranı % 0 (sıfır) olarak belirlendi.
6 03/01/2018 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 29 Aralık 2017 tarihli borsa rayiçleri.
5 03/01/2018 Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinde KDV uygulaması ve FATİH Projesi kapsamında KDV istisnası hakkında açıklamalar yapıldı.