Sirküler arama:
Toplam 113 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12

No Tarih Konu
103 29/09/2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Cebelitarık “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasını kararlaştırdı.
102 27/09/2017 Altına dayalı olarak ihraç edilen; devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı % 0 olarak belirlendi.
101 27/09/2017 4 seri numaralı “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği” yayımlandı.
100 27/09/2017 Yapım işleri ile mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için geçerli olan KDV tevkifatı oranı artırıldı.
99 06/09/2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Guatemala Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanmasını kararlaştırdı.
98 06/09/2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Kolombiya Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanmasını kararlaştırdı.
97 05/09/2017 Bakanlar Kurulu, “Türkiye ile Meksika Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasını kararlaştırdı.
96 21/08/2017 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alındı.
95 18/08/2017 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler.
94 09/08/2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Guernsey “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını kararlaştırdı.