Sirküler arama:
Toplam 147 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15

No Tarih Konu
137 29/12/2017 2018 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifeleri açıklandı.
136 27/12/2017 7061 sayılı Kanun’un; engelli ÖTV istisnası ve FATİH projesi ÖTV istisnasına ilişkin hükümleri hakkında açıklamalar yapıldı.
135 25/12/2017 Yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu, eski nesil ÖKC hafızasının dolduğu tarihten itibaren 30 gün içinde başlayacak.
134 25/12/2017 7061 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.
133 25/12/2017 6824 sayılı Kanun’la getirilen “vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” uygulamasının usul ve esasları belirlendi.
132 21/12/2017 2018 yılında kullanılacak yasal defterlerin 2 Ocak 2018 tarihine kadar tasdik ettirilmesi gerekiyor.
131 20/12/2017 Sporcuların ücretlerinden yapılan vergi kesintisini düzenleyen GVK geçici 72. maddenin uygulama süresi 2 yıl uzatıldı.
130 18/12/2017 7061 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.
129 18/12/2017 İsteyen mükellefler 1 Ocak 2018’den itibaren sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarını elektronik olarak düzenleyebilecekler.
128 18/12/2017 Serbest meslek erbabı, basit usul ve işletme esasına tabi mükelleflerin 01.01.2018’den itibaren “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanmaları gerekiyor.