Sirküler arama:
Toplam 113 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12

No Tarih Konu
3 03/01/2017 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı.
2 02/01/2017 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.
1 02/01/2017 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran % 9,75 olarak belirlendi.