Sirküler arama:
Toplam 113 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12

No Tarih Konu
23 13/02/2017 VUK’un “Teminat uygulaması” başlıklı 153/A maddesinin uygulama usul ve esasları açıklandı.
22 13/02/2017 KOBİ birleşmelerinde indirimli KV ve TUGS’a kayıtlı gemilerin devrinde istisna uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
21 10/02/2017 687 sayılı KHK ile işverenlere, 2017 sonuna kadar yeni işe aldıkları sigortalılar için gelir vergisi stopajı teşviki getirildi.
20 08/02/2017 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2016 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.
19 07/02/2017 İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.
18 06/02/2017 10 seri numaralı Tebliğ’le, indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan iade talepleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.
17 06/02/2017 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin teşvik belgeli yatırımlarla ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler.
16 03/02/2017 Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin damga vergisi sıfıra indirildi.
15 03/02/2017 Bazı beyaz eşya ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV oranı yüzde 0’a indirildi.
14 03/02/2017 Yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri ile mobilya teslimlerinde KDV oranları düşürüldü.