Sirküler arama:
Toplam 147 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15

No Tarih Konu
57 02/05/2017 Mobilyada KDV oranını düşüren, beyaz eşyada ise ÖTV oranını sıfırlayan Karar’ın uygulama süresi 30 Eylül’e kadar uzatıldı.
56 24/04/2017 Tasdik raporları ile karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme yazılarındaki e-defter tasdik bilgileri ile iadeyle ilişkili belgelerin defter kayıtları hakkında açıklamalar yapıldı.
55 20/04/2017 Kurumlar vergisi, muhtasar, KDV ve damga vergisi beyan süreleri ile e-defter beratı yükleme süresi uzatıldı.
54 17/04/2017 Sat geri kirala sözleşmesinin feshi durumunda fesih tarihine kadar istisna uygulanarak ödenmeyen KDV tutarlarının düzeltilmesine gerek bulunmadığı hakkında mukteza
53 11/04/2017 Ödemesi Ekim ayına ertelenen 2016/Aralık dönemine ilişkin SGK primlerinin 2016 kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin mukteza yayınlandı.
52 11/04/2017 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.
51 04/04/2017 Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccarların, çiftçilerden aldıkları ürünlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılma zorunluluğu kaldırıldı.
50 03/04/2017 Türkiye’nin taraf olduğu bazı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının onaylanması uygun bulundu.
49 30/03/2017 Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi uzatıldı.
48 22/03/2017 Gelir vergisi ile muhtasar, KDV ve damga vergisi beyan süreleri uzatıldı.