Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

 Tasarı  Detay  
Tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen
Tasarı  02.02.2018

 

 

 

Sirküler  Detay  
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2 Şubat 2018 tarihli Yasa Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri.  06.03.2018
#33

 

 

 

 Makale  Detay  
Yeni torba tasarıda öne çıkanlar 21.02.2018, Ekonomist