Skip to Content

Sirküler Listesi

Sirküler arama:

Toplam 175 sirküler bulundu.


1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18

No Tarih Konu
175 29/12/2006 2006 yılında yayımlanan Sirkülerler
174 29/12/2006 Bazı ödemeler üzerinden yapılan Gelir Vergisi tevkifatının oranları, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bakanlar Kurulu'nca yeniden belirlendi.
173 28/12/2006 KOBİ'lerin bankalara ve diğer mali kurumlara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören "Anadolu Yaklaşımı" hayata geçiriliyor: Konuyla ilgili Kanun TBMM'de kabul edildi.
172 27/12/2006 Gelir Vergisinden istisna edilen kıdem tazminatının ve diğer bazı ödemelerin tutarları, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.
171 27/12/2006 Yabancı diplomatik temsilcilikler ve konsoloslukların mensuplarına yapılan teslimlerle ilgili Katma Değer Vergisi istisnası uygulamasında değişikliğe gidildi.
170 27/12/2006 Maliye Bakanlığı, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslimlerle ilgili ihracat istisnası uygulamasının kapsamına, antrepolar aracılığı ile yurt dışına çıkarılan malları da aldı.
169 26/12/2006 2007 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları açıklandı.
168 26/12/2006 Sermayeleri belirlenen asgari tutarın altında bulunan anonim ve limited şirketlere, sermayelerini yükseltebilmeleri için verilen süre yeniden uzatıldı.
167 26/12/2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğü altı ay ertelendi.
166 21/12/2006 İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının belirlenen borçlara mahsubunda dikkate alınan alt sınır 2007 yılı için yeniden belirlendi