Skip to Content

Sirküler Listesi

Sirküler arama:

Toplam 68 sirküler bulundu.


1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7

No Tarih Konu
68 25/05/2017 Bazı alacakların yapılandırılmasını içeren Kanun (7020 sayılı) Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
67 25/05/2017 Nisan/2017 dönemine ilişkin Ba-Bs formlarının verilme süresi uzatıldı.
66 24/05/2017 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirim yükümlülükleri.
65 24/05/2017 Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisinin 2017 yılına ilişkin ilk taksit ödeme süreleri.
64 24/05/2017 7018 sayılı kanun ile “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 20 Mayıs 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı.
63 23/05/2017 Muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyan süreleri uzatıldı.
62 18/05/2017 “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği” yayımlandı.
61 17/05/2017 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi (CRS) Hakkında Genel Tebliğ Taslağı finansal kurumlar ile paylaşıldı.
60 05/05/2017 İndirimli orana tabi tarım ve iş makinalarının tesliminden kaynaklanan KDV iadeleri yılı içerisinde nakden alınabilecek.
59 05/05/2017 Dar mükellefler ile gurbetçilere yapılan konut ve işyeri teslimlerindeki KDV istisnasının usul ve esasları belirlendi.