Skip to Content

No: 27

Tarih: 10/10/2017

Konu:Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e ilişkin değişiklikler.

6 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Yönetmelik’in lafzına elektronik arşiv ve elektronik fatura terimleri eklenmiş ve mükerrer fatura kullanımının önlenmesine ilişkin maddelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre Yönetmelik’in 6. maddesinin birinci ve ikinci fıkrası;

“Faktoring işlemi esnasında finansman sağlanmadan önce kuruluş tarafından müşteri yetkililerince imzalanmış alacak bildirim formu ve fatura bilgileri temin edilir. Fatura bilgilerinin Merkezi Fatura Kaydı Sistemine kaydedilmesi suretiyle faturanın mükerrer olmadığının kontrolü yapılır, e-fatura ve e-arşiv uygulamaları ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığından teyit edilir.

Kuruluş, e-faturalar ile e-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların imajları hariç olmak üzere fatura aslı imajlarını yapılacak denetimlerde tevsik etmek üzere muhafaza eder.”

şeklinde değiştirilmiştir.

İlaveten, Yönetmelik’in 8. maddesinin birinci fıkrasının alınan kambiyo senedi veya diğer senetler ile ilgili bölüme;

“Garantili ithalat ve ihracat faktoringi işlemlerinde, kuruluş ile fatura borçlusu arasında faktoring işlemine temel teşkil eden ticari işlemin dayanağı olan fatura veya sözleşme hükümlerine atıfta bulunan ve kuruluş tarafından alınan fatura borçlusunun düzenlediği veya ciro ettiği kambiyo senedine ilişkin bilgileri de içeren münhasır sözleşme düzenlenmiş olması kaydıyla birinci fıkranın birinci cümlesi uygulanmaz.”

ibaresi eklenmiştir.

Yönetmelik, yayım tarihinde (6 Ekim 2017) yürürlüğe girmiştir.


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Ahmet Sağlı
(ahmet.sagli@tr.ey.com)
(212) 315 30 00Ceylan Necipoğlu 
(ceylan.necipoglu@tr.ey.com)
(212) 315 30 00


Esra Yalçın
(esra.yalcın@tr.ey.com)
(
212) 315 30 00