Skip to Content

No: 24

Tarih: 15/09/2017

Konu:Elektronik Haberleşme ve Gizlilik Düzenlemesine (Regulation on Privacy and Electronic Communications) ilişkin “revize” taslak yayınlandı.

Avrupa Birliği Direktifi 2002/58/EC‘yi yürürlükten kaldıracak olan Elektronik Haberleşme ve Gizlilik Düzenlemesinin (“Taslak”) revize versiyonunun kabul edilmesi durumunda yürürlük tarihi 25.05.2018 olacaktır.

Taslak, elektronik haberleşme konusunda GDPR’ı (Avrupa Birliği Genel Veri Güvenliği Düzenlemelerini) tamamlar niteliktedir. Taslakta düzenlenmeyen konular için GDPR’ın geçerli olacağına ilişkin bir hüküm bulunmaktadır.

İlk yayımlanan Taslak’ın 5. maddesinde, elektronik haberleşme verisinin dinlenilmesi, görüşmelerin kaydedilmesi, izlenmesi, saklanması veya herhangi bir yolla ele geçirilmesi, gözetlenmesi veya işlenmesinin gizlilik ilkesi uyarınca mümkün olmadığı yazılmıştı. İkinci taslak ile ilgili husus düzenlenmiş olup; buna göre, elektronik haberleşme verilerinin gizliliği nihai kullanıcı olunduğu durumlarda söz konusu olabilecektir. 

Taslak’ın 6. maddesi elektronik haberleşme verisinin işlenme şartlarına ilişkindir. Taslak’ın 7. maddesi elektronik haberleşme üst verisinin faturalama sürecinde kullanılması durumunda ilgili veri, yasal mevzuat uyarınca faturaya itiraz etme veya ödeme süresi boyunca saklanabileceğini düzenlemiştir. Bu madde son taslaktaki şekliyle korunmuştur.

Taslak’ın bir önceki halinde nihai kullanıcının rızasını geri alma konusunda hakkına ilişkin 6 ay periyotlarla hatırlatılmasına ilişkin olan 9. madde ikinci Taslak’tan çıkarılmıştır.

Öte yandan ikinci revize Taslak 10. maddesine 2a fıkrası eklenmiş ve yazılımın kurulumu esnasında nihai kullanıcının gizlilik ayarları seçeneklerini kullanım süresince değiştirebilmesine imkan tanınmıştır.

Son olarak, Taslak’ın 12. ve 13. maddelerinde, kamuya açık numara esaslı kişilerarası elektronik haberleşme hizmetleri sağlayıcıları aranan/arayan veya bağlanan/bağlanılan nihai kullanıcılara ücretsiz olarak hat numarasını gizleme, bilinmeyen hatlardan gelen aramaları reddetme imkânı tanınmıştır. Öte yandan acil yardım hizmetleri ve kamuya açık numara esaslı kişilerarası elektronik haberleşme hizmetleri sağlayıcılarına yapılan aramalarda arayan numaranın gizlenmesi, acil haberleşme ile iştigal eden kurumlar tarafından üst bilginin işlenmesinin reddedilmesi hakkı verilmemiştir.

Elektronik haberleşme servisi sağlayıcılarının, nihai kullanıcıları iş ağı ve elektronik haberleşme hizmetlerini tehlikeye atabilecek durumlar hakkında bilgilendirmesine ilişkin 17. madde ise Taslak’ın son halinden çıkarılmıştır.Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
(mehmet.kucukkaya@tr.ey.com)
(212) 315 30 00

 

Ceylan Necipoğlu
(ceylan.necipoglu@tr.ey.com)
(212) 315 30 00