Skip to Content

No: 20

Tarih: 24/07/2017

Konu:Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te alacaklardan dolayı edinilen gayrimenkul ve emtialara ilişkin değişiklik yapıldı.

5 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yönetmelik’in 9. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekildedir:

“MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen kalemler çekirdek sermaye hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

……

(8) Aşağıda sayılan kalemler, bu maddenin önceki tüm fıkra hükümleri uygulandıktan sonra bulunan ana sermaye ve katkı sermaye toplamından indirilir.

a) Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler,

b) Kanunun 57’nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri,

……”

11 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le yukarıdaki (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahsi geçen değişiklik uyarınca Yönetmeliğin “bankaların, Bankacılık Kanunu’nun 57’nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarılamayanların net defter değerlerini ana sermaye ve katkı sermaye toplamından indirmelerine” ilişkin hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

  

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya 
(mehmet.kucukkaya@tr.ey.com)
(0212) 315 30 00

 

Ceylan Necipoğlu
(ceylan.necipoglu@tr.ey.com)
(0212) 315 30 00