Skip to Content

No: 51

Tarih: 18/09/2017

Konu:İlave gümrük vergisi uygulanan bazı ürünlerin adlarında değişiklik yapıldı.

16.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 11.11.2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yapılmıştır. Buna göre aşağıdaki ürünlerin isimleri değiştirilmiş ve 4818.90 tarifesine ilişkin satıra dipnot eklenerek, söz konusu tablonun sonunda bulunan dipnot bölümü güncellenmiştir.

GTİP

Eski

Madde Adı

Yeni

Madde Adı

İlave Gümrük Vergisi Oranı (%)*

1

2

3

4

8

5

6

7

4818.90

Kâğıttan ev eşyası, hastane eşyası-diğer eşya

Diğerleri (1)

0

0

0

25

25

25

25

8302.20

Masa, karyola vs. Ayaklarına takılan küçük tekerlekler (1)

Küçük tekerlekler (2)

0

0

0

25

25

25

25

*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya. Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus; 2: Güney Kore; 3: Malezya; 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5: En Az Gelişmiş Ülkeler; 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8: Diğer Ülkeler.

(1): 4818.90.90.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(2): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

Bu Karar, yayımı tarihinde (16 Eylül 2017) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52