Skip to Content

No: 46

Tarih: 08/08/2017

Konu:TRT bandrol ücretleri yeniden belirlendi.

8 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır. İlgili Karar kapsamında;

 1. “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın başlığı, "3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar" olarak değiştirilmiştir.
 2. Karar’ın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP’lerinin yer aldığı tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

CİHAZIN CİNSİ

GTİP

ORAN %

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel
ve/veya işitsel yayınları alabilen;

1- Televizyon

8528.72
8528.73

16

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap
(motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil)

85.27

16

3- Video

85.21

16

4- Birleşik aharlar
a) Video-televizyon-radyo
b) Video-televizyon
c) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri

85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73

16

5- Cep telefonları

8517.12.00.00.11

10

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30
8471.41
8471.49
8471.50

2

7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

 

 

a) Kara taşıtları

87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05, 87.09,
87.11, 8716.10

0,4

b) Diğer taşıtlar

86.01, 86.02, 88.01,
88.02, 89.01, 89.02,
89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

0,01

8- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan
TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil)

8528.71

10

9- Diğer cihazlar

 1. Radyolu ve/veya TV'li ışıldak
 2. Radyolu kulaklık
 3. Radyolu fotoğraf makinesi
 4. Radyolu adımsayar
 5. Radyolu kalemler
 6. Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
 7. Navigasyon cihazları
 8. Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
 9. Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
 10. DVD-VCD player ve benzerleri
 11. Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
 12. Ev sinema sistemleri
 13. Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
 14. Akıllı kol saatleri

3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12
69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90
8525.80.30.00.00
8526.91.80.00.19
8527.13.99.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.00.00.00
8528.72
8528.73
9019.10.90.00.13
9506.91.10.00.00
9506.91.90.00.00
8517.62.00.90.00

8

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar

 

0

 

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52