Skip to Content

No: 45

Tarih: 03/08/2017

Konu:Transit rejimine ilişkin Gümrük Genel Tebliğleri yayımlandı.

4 ve 5 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliğleri (Transit Rejimi) 1 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 Seri No.lu Tebliğ ile eşyanın ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi çerçevesinde taşınmasında uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda, transit rejimine ilişkin genel hükümler, gümrük idaresindeki işlemler, gümrük yükümlülüğü hususlarında detaylandırılmıştır.

Ayrıca, Tebliğ ekinde bireysel ve kapsamlı teminat mektupları, kapsamlı teminat sertifikası, teminattan vazgeçme sertifikası, başvuru formları sunulmuştur.

Diğer taraftan, 5 Seri no.lu Tebliğ ile ise, transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda, eşyanın havayolu ile taşınmasına ilişkin alınması gereken basitleştirme izni için başvuru koşulları, gümrük idaresince yapılacak işlemler ve izin sahibinin yükümlülükleri hususları detaylandırılmıştır. Ayrıca, izin sahibince gerçekleştirilen işlemlerin, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulacağı ilgili Tebliğ kapsamında belirtilmiştir.

Tebliğ kapsamında bulunan eklere ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52