Skip to Content

No: 40

Tarih: 24/07/2017

Konu:Yeni onaylanmış kişi statü belgesi başvuru sürecine ilişkin tasarruflu yazı yayımlandı.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ile Onaylanmış Kişi Statüsü Belgelerine (OKSB) ilişkin olarak 15.08.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan değişikliklere ilişkin açıklamalarımıza, 18/07/2017 tarihli ve 39 sayılı gümrük sirkülerimizde yer vermiştik.

Konuyla ilgili olarak, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 52856264/106.01.01 sayılı "Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuruları" başlıklı tasarruflu yazı yayımlandı. Söz konusu yazıda, onaylanmış kişi statüsüne ilişkin A, B ve C sınıfı ayrımının 15/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kaldırılması ve yeni OKSB için yapılacak başvurularının da bu tarih itibariyle yapılması gerektiğinden hareketle, yetkili bölge müdürlüklerinde aşırı iş yoğunluğuna sebep olabileceği öngörülerek; bu başvuruların 15/08/2017 tarihinden önce yapılabileceği ve gerekli değerlendirmelerin yapılması neticesinde uygun görülen başvurular için 15.08.1017 tarihinde OKSB düzenleneceği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52