Skip to Content

No: 37

Tarih: 03/07/2017

Konu:Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı kanun ve KHK’larda değişiklikler yapıldı.

Söz konusu Kanun’da, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’na göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bir defaya mahsus olmak üzere KDV matrahı üzerinden bandrol ücreti tahsil edilen eşyalar listesine aşağıdakiler eklenmiştir:

Cep Telefonları

% 6

Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarları

% 2

Kara Taşıtları

% 0,4

Diğer Taşıtlar

% 0,01

Televizyon Alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil)

% 10

Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar

% 10


Ayrıca, bandrol ücreti talep edilen cihaz tanımı; “İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen” şeklinde genişletildi.

Bunlara ek olarak, cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya verilen cihazın satış bedeli kadar olan idarî para cezası, hesaplanan bandrol ücretinin iki katı olacak biçimde güncellendi.

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52